Đường huyết và ngưỡng giá trị an toàn trong từng thời điểm

Đường huyết và ngưỡng giá trị an toàn trong từng thời điểm

Đường huyết (đường máu) dùng để chỉ lượng đường glucose trong máu. Giá trị này được sử dụng làm tiêu chí chẩn đoán cũng như là thước đo để đánh giá kết quả điều trị bệnh tiểu đường. Phụ thuộc vào từng đối tượng cụ thể, với người chưa bị ...